Δόμηση εκτός σχεδίου

Η νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα

0 out of 5

64.39

Κωδικός Προϊόντος: 9786185499266
Προβολη καλαθιου

Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου Παντελής

Εκδότης: Δεδεμάδης

Ημερ. Έκδοσης: 03/05/2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης. Η νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει έως σήμερα.

Ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές που αφορούν:
• Τις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση βάση της πρόσφατης Απόφασης του ΣτΕ 176/2023.
• Τις παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.
• Την οριοθέτηση οικισμών.
Βάση των τελευταίων Ν.4951/22, Ν. 5077/22, Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11050/353, 31/01/2023 και άλλα.
Τι περιέχει:
• Παρεκκλίσεις και όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.
• Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών.
• Έγκριση διαγράμματος κάλυψης.
• Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο.
• Όλες οι νέες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι.
• Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός.
• Ερωτήσεις – Απαντήσεις και παραδείγματα σε συχνά ερωτήματα μηχανικών.
• ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου.
Το βιβλίο συνοδεύεται από link & qr code όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει και να κατεβάσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που συνοδεύουν το βιβλίο καθώς και ότι νεότερες αλλαγές υπάρξουν.

Αναλυτικότερα το βιβλίο αναφέρεται σε:
• Δόμηση εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών.
• Παρεκκλίσεις και όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.
• Διατάξεις του Ν.Ο.Κ. που εφαρμόζονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
• Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών των υφισταμένων προ του ΝΔ 17-07-1923.
• Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.
• Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών.
• Όροι δόμησης για περιοχές Νatura.
• Νομοθεσία που διέπει τις Χρήσεις ανά κατηγορία Κτιρίου για περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού.
• Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΝ. 2021 – Διευκρινήσεις για το τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής αδείας εκτός σχεδίου.
• Π.Δ. 20-01-1988: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος.
• Π.Δ. 06-08-1986 Συμπλήρωση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.
Ενημερωμένο με τις νέες αλλαγές που έγιναν στην Νομοθεσία από:
• Τις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση βάση της πρόσφατης Απόφασης του ΣτΕ 176/2023.
• Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.
 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4759/2020 ( Ν. 5007/22 ΦΕΚ Α 241/23.12.2022 –Άρθρο 110).
• Εγκύκλιο (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30198/1020- 29/3/2022), για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923.
• Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/2022 (ΦΕΚ Β’ 3733/14-07-2022)).
• Ν. 4759 ΦΕΚ Α 245/9.4.2020 – Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς.
• ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117814/3961/10-11-2022 – Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4759/2020 (Α’ 245), όπως ισχύει.
• Η εκτός σχεδίου δόμηση και οι ρυθμίσεις για τους δρόμους, σύμφωνα με τη νομολογία του Σ.τ.Ε.
• Έγκριση διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του Ν. 4951/2022.
• Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. στ, ζ, ια, ιβ του άρ¬θρου 33 του ν. 4759/2020 (245Α) Απόφαση: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11050/353, 31/01/2023).
• Ν. 4764/2020 – Περί ελαχίστου εμβαδού.
• Απόφαση 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura.
• Ν. 4495/2017 – Περί περιορισμού στον αριθμό απόστασης κτιρίων.
• Ν. 4759/2020 – Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς.
• Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ».
• Π.Δ. 04-11-2011 περί “όρων και περιορισμών δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους”.
• Π.Δ. 11-02-1995 & Π.Δ. 11-01-1994: Τροποποίηση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών».
• Π.Δ. 24-05-1985: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών.
• Π.Δ. 6/17-10-78 – Διατάξεις που ισχύουν.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνουν:
• Υπόδειγμα διαγράμματος κάλυψης σε εκτός σχεδίου.
• Bonus 1: Οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα που βαρύνονται με αποζημιώσεις.
• Bonus 2: Οικόπεδα του άρθρου 25 του Ν.1337.
• Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια οικισμών.
• Όροι και περιορισμοί δόμησης έως 2000 κατοίκους.
• Περιοχές Natura Ramsar.

ISBN: 978-618-5499-26-6

Πρώτη Έκδοση : 03/05/2023

Αριθμός Σελίδων : 376

Διαστάσεις : 24 x 17 cm

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Τόπος Έκδοσης : Αθήνα

Παπακωνσταντίνου Παντελής

Ο Παντελής Θεοδώρου Παπακωνσταντίνου είναι διπλ. Πολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως μηχανικός έχει ασχοληθεί με πολλά ιδιωτικά έργα και μελέτες δημοσίων έργων. Έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Αιγάλεω, σύμβουλος της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, σύμβουλος του Νομάρχη Δυτικής Αττικής για πολεοδομικά θέματα και συνεργάτης της Εμπορικής Τράπεζας στην εκτίμηση και αξιολόγηση ακινήτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.