Η συνείδηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

0 out of 5

13.87

Κωδικός Προϊόντος: 9786182042380
Προβολη καλαθιου

Συγγραφέας: Μπλιάτκας Δ. Κώστας

Εκδότης: Επίκεντρο

Ημερ. Έκδοσης: 31/10/2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο πο­λι­τι­κός λό­γος και τα κα­θη­με­ρι­νά όνει­ρα εμ­βλη­μα­τι­κών δα­σκά­λων. Η ιστο­ρία του ΑΠΘ, που ήταν πά­ντα ένα ίδρυ­μα ανοι­χτό στα νέα ρεύ­μα­τα στη σκέ­ψη και με ση­μα­ντι­κή προ­σφο­ρά στον επι­στη­μο­νι­κό αλ­λά και πο­λι­τι­κό βίο της χώ­ρας, έχει να δι­δά­ξει πολ­λά στις επό­με­νες γε­νι­ές. Το βι­βλίο αυτό, με τις προ­σεγ­μέ­νες, πρω­τό­τυ­πες και απο­κα­λυ­πτι­κές συ­νε­ντεύ­ξεις αξέ­χα­στων πα­νε­πι­στη­μι­α­κών δα­σκά­λων (Εμ­μα­νου­ήλ Κρι­α­ράς, Δη­μή­τρης Μα­ρω­νί­της, Ιω­άν­νης Μα­νω­λε­δά­κης, Νι­κό­λα­ος Μου­τσό­που­λος, Χρί­στος Τσο­λά­κης) και με το αφι­έ­ρω­μα στον Αρι­στό­βου­λο Μά­νε­ση απο­τε­λεί ση­μα­ντι­κή συμ­βο­λή σε ό,τι αφο­ρά το ιστο­ρι­κό υπό­βα­θρο του ΑΠΘ. Αγ­γί­ζει τον πο­λι­τι­κό λό­γο και τα κα­θη­με­ρι­νά όνει­ρα εμ­βλη­μα­τι­κών δα­σκά­λων. Οι συ­νε­ντεύ­ξεις έγι­ναν κυ­ρί­ως για το πε­ρι­ο­δι­κό Θεσ­σα­λο­νι­κέ­ων Πό­λις και για την τη­λε­ο­πτι­κή εκ­πο­μπή «Εκ του πλη­σί­ον» της ΕΡΤ3. Φι­λο­ξε­νού­νται επί­σης πο­λύ ση­μα­ντι­κά κεί­με­να που υπο­γρά­φουν ση­μα­ντι­κοί άν­θρω­ποι της πα­νε­πι­στη­μι­α­κής και πνευ­μα­τι­κής ζω­ής, οι οποίοι ξε­δι­πλώ­νουν μνή­μες και προ­βαί­νουν σε ση­μα­ντι­κές κρί­σεις και πα­ρα­τη­ρή­σεις για το πα­νε­πι­στή­μιο, τη φοι­τη­τι­κή τους ζωή, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη της δι­κής τους νε­ό­τη­τας και τα πα­ράλ­λη­λα γε­γο­νό­τα που συ­γκλό­νι­σαν την πό­λη. Τα κεί­με­να αυτά κα­λύ­πτουν τέσ­σε­ρις δε­κα­ε­τί­ες (1950-90).

ISBN: 978-618-204-238-0

Πρώτη Έκδοση : 31/10/2022

Αριθμός Σελίδων : 200

Διαστάσεις : 24 x 17 cm

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Τόπος Έκδοσης : Θεσσαλονίκη

Μπλιάτκας Δ. Κώστας

Γεννήθηκε στη Νάουσα το 1957. Πτυχιούχος βιολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε επίσης οργάνωση και διοίκηση Μέσων Ενημέρωσης. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στις εφημερίδες "Μακεδονία" και "Θεσσαλονίκη", ενώ διετέλεσε διευθυντής του 102 FΜ της ΕΡΤ-3 (1994-96) και υποδιευθυντής του τμήματος Διεθνών Παραγωγών (1999-2001) της ΕΤ-3. Εργάστηκε επίσης στην ιδιωτική τηλεόραση και στον αθηναϊκό Τύπο, ενώ συνεργάστηκε με το ΒΒC και με ελληνικά και ξένα περιοδικά. Δημιουργός γνωστών εκπομπών στη δημόσια τηλεόραση ("Με Μια Τρίτη Ματιά" της ΕΤ-3, την οποία παρουσίαζε επί 12 χρόνια [1995-2006], "Εκ του Πλησίον", "Οι Παρέες της θεσσαλονίκης" κ.ά.). Είναι μέλος της ΕΣΗΕΜ-θ. Βιβλία του: "Τιτανικός, ψίθυροι από το βυθό" (2012), "Λυπάμαι χάσατε!" (2010), "Ο Ψηλός: Η επίσημη αυτοβιογραφία του Αντώνη Αντωνιάδη", (Μοτίβο, 2007), "Γιώργος Κούδας: Της ζωής μου το παιχνίδι" (Ιανός, 2005), "Εισαγωγή στο Τηλεοπτικό Ρεπορτάζ" (Ιανός, 2002), "Διονύσης Σαββόπουλος: Υπόγεια Διαδρομή" (Ιανός, 1999).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.