Σύνταγμα

0 out of 5

0.00

Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο Κωδικός Προϊόντος: 9789606223433

Συγγραφέας: Χρυσανθάκης Γ. Χαράλαμπος

Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη

Ημερ. Έκδοσης: 10/11/2017

Σειρές: Κώδικες Τσέπης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τρίτη έκδοση του έργου «Σύνταγμα» κατέστη αναγκαία λόγω των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων που επήλθαν στον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) από την τελευταία έκδοση έως σήμερα. Ειδικότερα, το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής τροποποιήθηκε από την από 20.7.2017 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 101/25.7.2017), την από 23.6.2017 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 92/26.6.2017), την από 12.1.2017 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 3/20.1.2017) και τέλος την από 29.6.2016 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 122/30.6.2016).

Στην παρούσα Συλλογή εκτός από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της, παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, λόγω της προ- εξέχουσας θέσης και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επιπλέον, στο παρόν έργο εμπεριέχονται οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει αναχθεί σε πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, περιλαμβάνονται οι διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κυρώθηκε με το Ν 2462/1997) που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Σειρές: Κώδικες Τσέπης
ISBN: 978-960-622-343-3

Αριθμός Σελίδων : 432

Διαστάσεις : 13 x 10 cm

Τόπος Έκδοσης : Αθήνα

Χρυσανθάκης Γ. Χαράλαμπος

Ο Χαράλαμπος Γ. Χρυσανθάκης είναι καθηγητής διοικητικής επιστήμης και διοικητικού δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1983. Το 1990 ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του με θέμα "Το δεδικασμένο των ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας", πάνω στο αντικείμενο του δημόσιου δίκαιου (διοικητικού δικονομικού δικαίου), και ανακηρύχθηκε διδάκτορας της ίδιας Σχολής. Μετά το 1985 διετέλεσε υπότροφος-ερευνητής συνεργάτης του Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών, ενώ κατά την περίοδο 1986-1989 διετέλεσε ειδικός μεταπτυχιακός υπότροφος στον Τομέα Δημοσίου Δίκαιου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Από το 1991 διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, από δε τον Νοέμβριο του 2003 στη βαθμίδα του καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Διοικητικό Δίκαιο-Διοικητικοί θεσμοί". Σήμερα έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Τμήματος. Το συγγραφικό έργο του περιλαμβάνει περί τις εκατόν πενήντα (150) δημοσιεύσεις στα αντικείμενα του Διοικητικού Δικαίου, του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, του Συνταγματικού Δικαίου και των θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μεταξύ των δημοσιεύσεών του περιλαμβάνονται μελέτες που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις διοικητικές συμβάσεις (έργα, προμήθειες και υπηρεσίες), τη διοικητική διαδικασία, τους δημόσιους υπαλλήλους, την είσπραξη των δημόσιων εσόδων, τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη δικηγορική νομοθεσία, το διοικητικό δίκαιο ενγένει, καθώς και τη διοικητική δικονομία. Κατά την περίοδο 1990- 1991 υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, με αντικείμενο απασχόλησης την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την κατάρτιση σειράς θεσμικών νομοθετημάτων, όπως ιδίως του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Υπαλληλικού Κώδικα. Έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης καθώς και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την κατάρτιση νομοθετημάτων σε επιμέρους κλάδους του δημοσίου δίκαιου (ενδεικτικά: ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών και υπηρεσιών π.δ. 59 και 60/2007 - ενσωμάτωση των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18 ΕΚ, νομοθεσία περί συστάσεως και λειτουργίας των Διαχειριστικών Αρχών του Γ' Κ.Π.Σ., νομοθεσία περί επικοινωνίας του πολίτη με ηλεκτρονικά μέσα, σχέδιο νόμου περί τηλεπικοινωνιών, συμμετοχή σε σχετικές επιτροπές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών / Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών). Σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Διευθύνει το περιοδικό "Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου". Από το 1986 δικηγορεί ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η ενασχόληση του έχει ως αντικείμενο το δημόσιο και ιδίως το διοικητικό δίκαιο τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.